Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Dôležité dátumy

05.08.2018   spustenie on-line registrácie vystavovateľov
     
20.08.2018   spustenie on-line včasnej registrácie účastníkov
     
01.10.2018   uzávierka registrácie vystavovateľov
     
07.10.2018   posledný deň pre registráciu so zníženým vložným!
     
07.10.2018   uzávierka posterov
     
21.10.2018   ukončenie on-line štandardnej registrácie
     
27.10.2018   priama registrácia so zvýšeným vložným