Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Interpretácia RTG - workshop

Fraktúry na röntgenogramoch: diagnostika, voľba zodpovedajúcej techniky fixácie a nasledujúca kontrola hojenia

Sobota, 27.10.2018, doobeda a poobede

09:00-10:30 Fraktúry na röntgenogramoch (Jan Beránek)
11:00-12:30 TENTO TERMÍN JE OBSADENÝ Fraktúry na röntgenogramoch (Jan Beránek)
14:00-15:30 TENTO TERMÍN JE OBSADENÝ Fraktúry na röntgenogramoch (Jan Beránek)
16:30-18.00 Fraktúry na röntgenogramoch (Jan Beránek)

Dva rovnaké bloky intenzívneho "čítania" RTG, CT a MRI snímkov, sprevádzané komentárom dipomovaného chirurga...

Podľa záujmu o zvyšný program kongresu si môžete vybrať termín 90min workshopu doobeda alebo poobede.

Maximálny počet účastníkov 35, k dispozícii aj pre záujemcov mimo hlavný program (pre účastníkov kongresu Nová Veterinária 2018 v cene vložného). Pri účasti menej ako 10 poslucháčov sa workshop neuskutoční!

Sprievodný odborný program - piatok a sobota Doktor - člen SAVLMZ(ČAVLMZ) Doktor - nečlen Študent - člen SAVLMZ Študent - nečlen
Registrácia na workshop je možná aj bez účasti na celom víkendovom programe! Využite rovnakú on-line registráciu ako na hlavný program a zabezpečte si miesto včas. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%. (Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Workshop RTG, 27.10.2018 (účastník víkendového programu) v cene víkendového odborného programu
Workshop RTG, 27.10.2018 (účastník len na workshope) 40€ 60€ 40€ 60€

 lektor: MVDr. Jan Beranek DipECVS MRCVS