Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Joanna Iracka

Joanna Iracka DVM.

Po ukončení štúdia na Veterinárnej fakulte Poľnohospodárskej univerzity vo Varšave (Poľsko) v roku 1993 strávila Joanna Iracka päť rokov vo všeobecnej praxi, kde od r. 1997 prijímala referovaných pacientov s behaviorálnymi problémami. Od roku 1998 prevádzkuje referenčné behaviorálne veterinárne pracovisko. V roku 2000 získala diplom Konzultanta v oblasti porúch správania na French Vet Schools. Od r. 1998 prednáša poľským veterinárom behaviorálnu medicínu na postgraduálnych programoch, ako aj na kurzoch o spoločenských zvieratách určených pre iné profesie. Bola prvým veterinárom v Poľsku zaoberajúcim sa patologickým správaním u zvierat a publikujúcim na túto tému vo veterinárnych časopisoch. Joanna prednášala na medzinárodnej úrovni na tému veterinárnej behaviorálnej medicíny a pracovala v zahraničí ako pomocný pedagóg na kurzoch zameraných na danú problematiku. Spolu s jej dvomi kolegyňami sú autorkami každoročného kurzu o normálnom správaní a poruchách správania mačiek, ktorý vyučujú v Poľsku od roku 2012. Je členkou ESVCE od roku 1995 a Zoopsy od roku 2000.