Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Aleksandra Słyk-Przeździecka

Aleksandra Słyk-Przeździecka DVM
DipCABT (COAPE) Certifikovaná zvieraca behavioristka, cvičiteľka psov

Je absolventkou Varmínsko - Mazurskej univerzity s titulom DVM z veterinárnej medicíny a má postgraduálny diplom  v oblasti chorôb psov a mačiek z Varšavskej poľnohospodárskej univerzity.

Ukončila COAPE kurz praktických aspektov správania a tréningu spoločenských zvierat a je certifikovanou behavioristkou spoločenských zvierat. 

Je členkou SBiT COAPE v Poľsku; má status klinického behavioristu DipCABT (COAPE). Od r. 2012 do r. 2016 bola členkou prezídia Asociácie behavioristov a trénerov COAPE v Poľsku.

Je členkou poľskej Etologickej spoločnosti, poľskej Asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat, Federácie európskych asociácií veterinárnych lekárov malých zvierat (FECAVA) a Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat (WSAVA). V období rokov 2012 – 2016 prednášala na COAPE kurzoch a je konzultantkou farmaceutických spoločností v oblasti behaviorálnej medicíny.

Ako výskumník (v spolupráci s VICH GCP GL9 Studies) sa spolupodieľa na multicentrickej medzinárodnej klinickej štúdii k novému lieku na liečbu separačnej anxiety.

Je spolu-editorkou knihy “Medycyna Behawioralna Psów i Kotów” (“Manual of Canine and Feline Behavioural Medicine”, eds. Debra F. Horwitz and Daniel S. Mills), autorkou početných publikácií v oblasti porúch správania psov a mačiek, ako aj propagátorkou poznatkov o správaní sa psov a mačiek v televízii.

Je Alteri Trainer (inštruktor výcviku psov); ukončila II stupeň Alteri Instructor Training Course kurzu.

Je zakladateľkou školy pre psy QLdog, ktorá sa špecializuje na prácu so psami s poruchami správania a spolumajiteľkou veterinárnej kliniky DogMed využívajúcej Fear Free certifikačný program.