Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Jan Beránek

MVDr. Jan Beranek DipECVS MRCVS
EBVS® European Specialist in Small Animal Surgery

Jan Beránek ukončil studium na Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1994. Do roku 1998 působil na stejné univerzitě jako asistent na katedře chirurgie a ortopedie. Po odchodu z VFU pracoval do roku 2010 jako chirurg na klinice malých zvířat Jaggy Brno. Od prosince 2010 pracuje na referenční klinice Rutland House Referrals ve Velké Británii. Jan získal diplom Evropské koleje veterinárních chirurgů ECVS v roce 2018. Je autorem dvou knih zaměřených na rentgenologii malých zvířat a desítky chirurgických publikací v českých a zahraničních časopisech. Pravidelně přednáší na domácích i mezinárodních veterinárních kongresech. Jeho práce je zaměřena na minimálně invazivní a endoskopickou chirurgii, rutinně se věnuje neurochirurgii a onkologické chirurgii.