Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Akútny a kritický pacient

Akútny a kritický pacient

Sobota 27. októbra

09.00-09.45: Triage kriticky chorého pacienta

09.45-10.30: Časté chyby v pohotovostnej medicíne

10.30-11.25: prestávka na kávu/občerstvenie

11.25-11.45: Monoklonálne protilátky vo veterinárnej medicíne / Novinky v portfóliu spoločnosti Zoetis

11.45-12.30: Šok a laktát: využitie u kritického pacienta

12.30-14.10: obed

14.10-14.55: Všeobecný prístup ku dyspnoickému pacientovi: srdcový alebo respiračný problém?

14.55-15.40: Pomliaždenie pľúc a krvácanie do pľúc (prístup ku pacientovi s traumou hrudníka)

15.40-16.35: prestávka na kávu/občerstvenie

16.35-17.20: Akútne poškodenie obličiek: dôležitý je najmä čas

17.30-18.45: Plénum SAVLMZ

20.00            Spoločenský večer - oslava 25. výročia založenia SAVLMZ

 

Nedeľa 28. októbra

09.00-09.45: Zásady CPR a post resuscitačnej starostlivosti

09.45-10.30: Sepsa a SIRS – nový pohľad

10.30-11.25: prestávka na kávu/občerstvenie

11.25-12.10: Pohotovostná medicína v reprodukcii a neonatológii

12.10-12.55: Terapeutický prístup ku hypo- a hyperkoaguabilnému pacientovi

12.55-14.00: obed

14.00-14.45: Časté abnormality elektrolytov v pohotovostnej medicíne

14.45-15.30: Analýza krvných plynov