Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Predkongresový deň SPDD

SPDD už ôsmy ročník ponúka odborný workshop kolegom, ktorí sa zaoberajú ortopedickou diagnostikou. 

Opäť ponúkame možnosť tréningu interpretácie kritérií DBK a DLK. Spoločnú diskusiu o sporných nálezoch vybraných komplikovaných röntgenogramov desiatich bedier a desiatich lakťov. Môžete sa zapojiť do diskusie za účasti pätnástich certifikovaných posudzovateľov s konečným komentárom dvoch diplomovaných špecialistov. Máme možnosť porovnať a korigovať správnosť svojej interpretácie nálezov dysplázie na komplikovaných a sporných röntgenogramoch. V poobednom programe si vypočujeme  prednášky na témy DBK a DLK.

Odborný program sekcie SAVLMZ - 26.10.2018, Hotel Auto-JAS, Nitra
(Účastníkom zo zahraničia - platcom DPH - systém vygeneruje vložné bez DPH)
Člen SAVLMZ Nečlen Obed
Registrácia, resp. platba na mieste nie je možná! Využite rovnakú on-line registráciu ako na víkendový program a ušetrite platbou pred začiatkom kongresu. Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%.
Predkongresový deň SPDD (členovia SPDD - 0€) 90€ 110€ 8,50€

 08:00 – 08:15   registrácia

 08:15 – 10:00   workshop – Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DBK.

Spoločná diskusia o vyhodnotení sporných kritérií desiatich vybraných komplikovaných röntgenogramov. Diskusia bude prebiehať  s odborným komentárom dvoch diplomantov. Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou.

 10:00 – 10:30  prestávka

 10:30 – 12:00  workshop  – Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DLK.

Spoločná diskusia o vyhodnotení sporných kritérií desiatich vybraných komplikovaných röntgenogramov. Diskusia bude prebiehať  s odborným komentárom dvoch diplomantov. Röntgenogramy budú prezentované dataprojekciou.

 12:00 – 13:00  prestávka na obed

 13:00 – 13:30  workshop - Interaktívne posudzovanie röntgenogramov DBK a DLK.

Spoločná diskusia o vyhodnotení komplikovaných röntgenogramov posúdených komisiami SPDD v roku 2017.

 13:30 – 14:15  prednáška -  Diagnostika prechodových stavcov (LTV) a ich klasifikácia. Ako je to s dedičnosťou?

(Bernd Tellhelm DVM. diplomate ECVDI)

 14:15 – 14:45  prestávka

 14:45 – 15:30  prednáška –   Ranná diagnostika DBK. Kedy, ako a prečo?                       

(MVDr. Jan Beránek  diplomate ECVS)

 15:30 – 16:15  prednáška –  Zložité prípady v skríningu DLK. Kam nás môže posunúť CT?

(Bernd Tellhelm DVM. diplomate ECVDI)

 16:15 – 16:30   prestávka

 16:30 – 17:15  prednáška –  Ranná diagnostika DLK. Kedy, ako a prečo?                       

(MVDr. Jan Beránek  diplomate ECVS)

17:15 – 17:45  Diskusia