Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Sobotný večerný program

Hostia večera 

 

   

Srievodný program - stravné
(Všetky sumy sú uvedené v eurách a obsahujú DPH 20%)

Registrovaní účastníci Lístky pre hostí
Obed - hlavný program - doktori - Agrokomplex, sobota 27.10.2018 v cene vložného 8€
Obed - hlavný program - Agrokomplex, sobota a nedeľa 27. a 28.10.2018 8€ 8€
Sobotný večerný banket - Agrokomplex, sobota 27.10.2018 35€ 42€