Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

On-line registrácia účastníkov NV2018

On-line registrácia na kongres Nová Veterinária 2018 je ukončená. Ak máte záujem zúčastniť sa na tejto akcii, môžete sa registrovať priamo v čase konania kongresu. Na registráciu si rezervujte dostatok času. Vložné bude zvýšené o 15€ - príplatok za registráciu, resp. platbu na mieste.


Organizačný tím