Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Program

Tento ročník je program zameraný len na spoločenské zvieratá, ale široký záber našich prednášajúcich zabezpečí vzdelávací zážitok pre každého veterinárneho lekára.

Kompletný program kongresu

Kompletný rozpis víkendového odborného programu

Detail

Akútny a kritický pacient

Akútna a kritická medicína spoločenských zvierat

Detail

Behaviorálna medicína

Bojazlivý pes, zlostná mačka

Sekciu zabezpečuje

Detail

Naprieč veterinárnou medicínou

Firmami sponzorované prednášky s rôznou veterinárnou temetikou...

Detail

Anesteziologický workshop

Workshop určený pre každého, koho zaujímajú otázky z anesteziológie a rozumie anglicky...

Detail

Sekcia Veterinárna sestra/technik

Behaviorálna medicína - sobota
Akútna medicína a intenzívna starostlivosť o pacienta - nedeľa

Detail

Interpretácia RTG - workshop

Dva rovnaké bloky intenzívneho "čítania" RTG, CT a MRI snímkov, sprevádzané komentárom dipomovaného chirurga...

Detail

Veterinárny študentský kongres

II. Česko-Slovenský študentský veterinárny kongres
Pre študentov od študentov...

Detail

Predkongresový deň SPDD

SPDD - odborná sekcia SAVLMZ si opäť, nie len pre svojich členov, pripravila celodenné "čítanie" RTG s podrobným vysvetlením nálezov od diplomantov...

Detail

Skúška posudzovateľa DBK a DLK

Pre vstup do SPDD je potrebné zložiť skúšku...

Detail

Sobotný večerný program

Oslavujeme, krstíme, bavíme sa...

Detail

Prezentácia odborných znalostí/kliniky v stánku Royal Canin

Možnosť prezentácie vašich odborných znalostí alebo vašej kliniky...

Detail