Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Plénum SAVLMZ

Prezident SAVLMZ oznamuje, že sa 27.10.2018 v priestoroch výstaviska Agrokomplex, po skončení odborného programu, uskutoční riadne zasadnutie Pléna SAVLMZ.

Úprimne uvítame účasť každého člena SAVLMZ.

Prezídium SAVLMZ