Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra