Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

BSAVA Manuál praktickej medicíny mačiek

Už čoskoro kúpite na kongrese Nová Veterinária 2018 a potom aj v eshope SAVLMZ

(pri kúpe BSAVA manuálov z knižnice SAVLMZ môžete využiť Vzdelávacie poukazy KVL SR pre rok 2018)

Tento nový prírastok do rodiny BSAVA základných manuálov slúži ako ľahko dostupný zdroj praktických rád týkajúcich sa manažmentu častých problémov mačiek, s ktorými sa stretávame v praxi prvého kontaktu. Začína úvodom do dôležitých všeobecných problémov efektívnej mačacej praxe vrátane techník manipulácie s mačkou a princípov vyšetrenia a praxe priateľskej ku mačkám. Pokračuje zásadami zlatého štandardu preventívnej zdravotnej starostlivosti zameriavajúcej sa na rôzne štádiá života a diskusiou o správnej aplikácii medikamentóznej terapie. Sekcie zameriavajúce sa na problémy sa sústreďujú na vyšetrenie a úvodnú terapiu urgentných stavov a často sa prezentujúcich problémov, ako sú napr. alopécia, polydipsia a záchvaty. Posledná sekcia zameriavajúca sa na jednotlivé systémy poskytuje detailnejšie informácie týkajúce sa manažmentu chorôb, s ktorými sa často stretávame vo všeobecnej praxi. Medzinárodní autori boli starostlivo vybratí kvôli ich praktickej odbornosti a vášni v rozličných oblastiach mačacej praxe.

Manuál poskytuje veterinárnym lekárom dostatok informácií aby sa mohli popasovať s častými problémami mačiek, takisto radí, kedy vyhľadať viacej informácií, kedy je vhodné zvážiť referovanie pacienta, alebo čo robiť v prípadoch obmedzených fi nančných možností majiteľa.

Jedinečnou súčasťou tohto manuálu je množstvo „rýchlych návodov“ (QRG) v ktorých sú popísané praktické postupy alebo terapie v jednoduchom formáte „krok za krokom“, s jasnými, farebnými fotografi ami zobrazujúcimi úkony.

Manuál je nevyhnutnou pomôckou pre všetkých novograduovaných veterinárnych lekárov a lekárov prvého kontaktu, ktorí sa stretávajú s mačacími pacientami, ako aj pre študentov veterinárnej medicíny a veterinárnych technikov.

OBSAH
Klinická prax priateľská k mačkám, Preventivní zdravotní péče v různých stadiích života, Praktická terapie, Akútne stavy mačiek, Iné časté problémy mačiek, Manažment kožných ochorení, Onemocnění zubů a dutiny ústní a jejich léčba, Manažment chorôb očí, Léčba kardiovaskulárních onemocnění, Řešení respiračních potíží, Manažment gastrointestinálnych ochorení, Manažment chorôb pečene a pankreasu, Řešení poruch močového traktu, Manažment endokrinologických porúch, Diagnostika a léčba reprodukčních poruch a souvisejících onemocnění, Manažment fraktúr a ortopedických ochorení, Manažment neurologických a neuromuskulárnych ochorení, Manažment porúch správania, Infekčné ochorenia, Manažment hematologických abnormalít, Řešení běžných neoplazií u koček, Appendix: Sutúry, Index

Počet strán: 482
Formát: A4
Väzba: tvrdá
Tlač: farebná
Jazyk: český/slovenský (preklady z anglického originálu)