Nová Veterinária 2018
26. - 28. október 2018
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Registrácia vystavovateľov NV2018

On-line registrácia vystavovateľov na kongres Nová Veterinária 2018 je ukončená. Ak máte stále záujem zúčastniť sa na tejto akcii, kontaktujte prezident@savlmz.sk


Organizačný tím